Med roboter på timeplanen

Jakob Skytte Jakobsen og Carina Landgren, Skagen skole.

SPOT 2017, seminar 9, kan du lære mer om spesialpedagogisk og allmennpedagogisk bruk av roboter på skolen. 

Last ned presentasjonen (PDF)

Seminar 9

På Skagen skole i Danmark er roboter satt på timeplanen på flere nivåer. Med over 20 roboter tilgjengelige er de blitt en av skolene i Danmark som har mest erfaring med denne typen teknologi. I skolens spesialavdeling har en gjort interessante erfaringer med bruk av roboter i sosial trening av blant annet autister. I de ordinære klassene brukes roboter i ulike fag. Språktrening, matematikk, engelsk, rollespill er noen stikkord. Erfaringene er svært positive og motivasjonsmessig har innføringen av roboter tilført klassene mye – spesielt i forhold til elever som strever med motivasjon, språk eller de enkelte fagene. Tiden for konsentrasjon er hevet. Til SPOT vil de vise hvordan de jobber og hvilke erfaringer de har både spesialpedagogisk og allmennpedagogisk med bruk av roboter.

Om foreleserne

Jakob Skytte Jakobsen er lærer og avdelingsleder på Skagen skole og har vært pådriver og idémaker bak innføringen av roboter på hele skolen.

Carina Landgren er pedagog og jobber på skolens spesialavdeling. Hun har brukt roboten i forhold til blant annet autister.

Gå tilbake til hovedsiden for SPOT.