Teknologi som verktøy for å inkludere elever med ASK og øyestyring

Ingrid Fauskanger og Hege Johnstad, Kleppe skole.

 

Last ned presentasjonen (PDF)

Seminar 16

På Kleppe skole på Askøy har de lykkes med noe så sjeldent som full inkludering, av en elev som bruker øyestyring på 7. trinn. Nå forberedes overgang til ordinær klasse på ungdomsskolen. På SPOT vil de dele erfaringer omkring hvordan en kan bruke teknologi som inkluderingsverktøy overfor elever med store kommunikasjonsvansker. Veien fra øyepeketavler, kommunikasjonsbok i papir og frem til høyteknologisk talemaskin har revolusjoner elevens muligheter til å kunne ta mer styring over egen hverdag. Å spille skuespill, være lydtekniker, elevrådsrepresentant og trivselsleder er noen av de tingene han har kunnet være med på sammen med medelever takket være kreative løsninger og teknologi. Vi gir og et innblikk i hvordan overgangen fra barneskole til ungdomsskole har vært, og hvordan ungdomsskolen bygger videre på grunnlaget som ble lagt på barneskolen.

Om foreleserne

Ingrid Fauskanger er utdannet barne- og ungdomsarbeider og vernepleier. Hun har jobbet i skolen i 14 år, de siste 7 med hovedfokus på oppfølging av elev med behov for ASK.

Hege Johnstad er utdannet allmennlærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har jobbet 15 år i skolen, og har siden 2015 jobbet som PP-rådgiver i Askøy kommune, hvor hun blant annet er med på å drive kommunens ASK-nettverk.

 

Gå tilbake til hovedsiden for SPOT.