Teachmeet på SPOT

NB! Utgår på grunn av for lite påmelding.

En teachmeet er en underholdende og også nyttig delingsarena for deltakerne. Vi samles i barområdet på hotellet der vi rigger opp med lerret og presentasjonsutstyr.

Vi gir mulighet for korte speed-presentasjoner på 3 minutter til de som har noe digitalt de vil dele. Det kan være en idè, en erfaring, et prosjekt, et undervisningsopplegg – hva som helst som kan være nyttig for de andre deltakerne! Bidragene bør vise pedagogisk/spesialpedagogisk praksis og kan ikke ensidig  være profilering av et bestemt kommersielt produkt/tjeneste. Du får en tilbakemelding på om bidraget ditt blir satt opp.

Vi starter klokka og deltakeren må stoppe når tida er ute. Så er det klart for neste mann.

Har du noe du vil dele, så send oss noen linjer med en kort beskrivelse (send mail til bente.moen.kristiansen@statped.no)

De som får presentere blir trukket vilkårlig ut.

Velkommen til en uformell møteplass med samtale og deling med teknologi-kolleger!