Verdibasert digital læring

På Teglverket skole i Oslo er digital læring tett knyttet til skolens grunnverdier. Samarbeid er en av hjørnesteinene for å lykkes med inkludering og tilpasset opplæring.

– Vi har sluttet å servere elevene svarene og trener heller på analytisk kompetanse der vi gjennom samarbeid finner løsninger, sier rektor Elisabeth Palmgren. Den innovative skolen har mottatt stor oppmerksomhet og priser for sin måte å tenke helhetlig omkring teknologi. På Statpeds SPOT-konferanse serverer Palmgren deg konkrete idèer og tips ut i fra hvordan de har jobbet systematisk med digital læring og verdier. I denne videoen får du en smakebit.

Gå til hovedsiden for SPOT 2017.