Statpedkonferansen

"Jeg vil lære! - et spesialpedagogisk blikk på læring og inkludering"

Konferansen synliggjør spesialpedagogisk kompetanse og praksis og presenterer nyere forskning.

 

Målgruppen er PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

19. og 20. mars 2019, Clarion Hotel, THE HUB

Anne Thorhild Klomsten

Vi får høre om elevenes erfaringer med livsmestringsfaget og hvilke effekter undervisningen har hatt på til psykisk helse.

Les mer om forelsningen her

Dr Nidih Segal

Hun vil gi oss inngående kjennskap til hennes forskning om barn med spesielle behov, læring og hvordan skape inkluderende læringsmiljøer.

Les om forelesningen her

Camilla Stoltenberg

Lederen Stoltenbergutvalget,  - vil snakke om  «En skole for alle – om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og konsekvensen for samfunnet»

Les mer  om forelsningen her