Statpedkonferansen

En konferanse med spesielt fokus på spesialpedagogikk

Målet med konferansen er å synliggjøre kompetanse og praksis på det spesialpedagogiske fagområdet og presentere nyere forskning fra fagfeltet. Konferansen føyer seg inn i rekken som en av de fire nasjonale konferansene som Statped årlig arrangerer.

Målgruppen for konferansen er universitet- og høgskolesektoren, PP-tjenesten, pedagogisk personell i skole og barnehage, spesialisthelsetjeneste og kommunale helse og omsorgstjenester.