Statpedkonferansen

Konferansen synliggjør spesialpedagogisk kompetanse og praksis og presenterer nyere forskning.

Målgruppen er universitet- og høgskolesektor, PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Neste konferanse blir 19.–20. mars 2019 i Oslo. Program og påmelding kommer i desember. Hold av dagene.