Statpedkonferansen

Konferansen synliggjør spesialpedagogisk kompetanse og praksis og presenterer nyere forskning.

Målgruppen er universitet- og høgskolesektor, PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Se opptak og last ned presentasjoner fra årets konferanse.