Statpedkonferansen 2018

«Se meg! Gode relasjoner som forutsetning for læring og inkludering» 21.–22. mars 2018 i Oslo.

Målgruppen er universitet- og høgskolesektor, PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.