Frem mot skolestart

Frem mot skolestart er en kursrekke for foreldre til hørselshemmede barn fra tre til seks år, og som etter God start ønsker et talespråklig fokus fremover for sitt barn. 

Kurset går over tre enekeltstående dager og holdes hvert år.

Målgruppe

Kurset gir relevant informasjon om lytte- og talespråklig utvikling, samt tilrettelegging i hjem og barnehage og forberedelser til skolestart.

temaer: 

  • Lyd og hørsel – audiologi
  • Lytteutvikling
  • Språkutvikling
  • Lese- og skriftspråkstimulering
  • Sosial kompetanse
  • Hvem er 6-åringen?
  • Opplæringsloven
  • Tekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging og organisering

Mål

Kurset skal gi foreldre til hørselshemmede barn relevant informasjon om tilrettelegging i barnehagen og forberedelser til skolestart.

Kostnader

Kursrekka er gratis for foreldrene. Foreldre kan søke kommune/PPT om å få dekket reiseutgifter og NAV om opplæringspenger.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på en av Statpeds lokaler, men kan man kan også delta via videokonferanse (VK) fra andre Statped lokaler i landet, samt PPT-kontorer med egnet VK-utstyr etter avtale.