Nordisk konferanse om lek og mobilitet hos blinde og svaksynte førskolebarn

8. og 9. juni 2017 i Trondheim

Konferansen Let's play together fokuserer på hvordan vi kan skape inkluderende miljø for blinde og svaksynte førskolebarn. Dette gjennom lek, ferdigheter i mobilitet og bruk av teknologiske hjelpemidler.

Text in English