Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere

Statpeds årlige konferanse for ledere i pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner. Konferansen er del av Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT).