SPOT-konferansen

SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi.

SPOT 2017 arrangeres på Lillestrøm 21. og 22. november 2017. 

SPOT skal være en praktisk konferanse med målsetning om å inspirere, gi oversikt, øke kompetansen og mulighet for å dele erfaringer. Konferansen henvender seg til personer som bruker teknologi i opplæringen. Dette kan være lærere, barnehagelærere, PPT, skoleledere, fagpersoner i Universitet og høgskolesektor eller helsesektor og foreldre. 

Se SPOT 2016