Se konferansen på nett

Vi strømmer de delene av konferansen som er i plenumssalen på nettet. 

Du kan se strømmingen her eller ved å klikke på ruten nedenfor.