Samarbeid med universiteter og høgskoler

Statped deltar i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og samarbeider om praksisplasser, forelesninger og veiledning av masterstudenter samt sensur av masteroppgaver. Både studenter og ansatte er målgrupper.