Videreutdanning

NTNU har utviklet to erfaringsbaserte masterprogram innenfor spesialpedagogikk: synspedagogikk og audiopedagogikk. Statped bidrar med det faglige innholdet. 

Begge disse retningene gir en teoretisk og praktisk spesialisert kompetanse innenfor tilrettelegging av gode læringsmiljøer for personer med spesielle behov. Masterprogrammene er modulbaserte og tilpasset deg som ønsker å ta utdanning ved siden av jobb. 

Studieretning synspedagogikk
Studiet kvalifiserer for arbeid på ulike arenaer med og for mennesker med synshemning. Tema er blant annet utredning, tilrettelegging og rådgivning med grunnlag i opplæring, lovverk, habilitering og rehabilitering. 
Les mer om studieretning synspedagogikk

Studieretning audiopedagogikk
Studiet gir kompetanse i kartlegging, tilrettelegging og rådgiving. Fagfeltet omfatter blant annet inkluderende opplæring i barnehage og skole, rådgivning, innsikt i lovgrunnlaget, samt habilitering og rehabilitering.
Les mer om studieretning audiopedagogikk

Spennende studieemner i spesialpedagogikk

Det er mange spennende studieemner du kan ta i tillegg til masterutdanninga. Disse studieemnene kan også knyttes til andre fag.

Digital kompetanse og synshemming (ntnu.no)
IKT gir store muligheter for blinde og svaksynte. Det trengs flere som kan utvikle og tilrettelegge læringsteknologi for disse målgruppene.

Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift (ntnu.no)
Studieemnet gir grunnleggende innsikt i pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift.

Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring (ntnu.no)
Studieemnet gir innføring i sentrale trekk ved opplæring av tegnspråklige barn og elever med fokus på tegnspråk, flerspråklig utvikling, tilrettelegging, lovverk og læreplaner.