Videreutdanning

NTNU har utviklet to erfaringsbaserte masterprogram innenfor spesialpedagogikk: synspedagogikk og audiopedagogikk. Statped bidrar med det faglige innholdet. 

Begge disse retningene gir en teoretisk og praktisk spesialisert kompetanse innenfor tilrettelegging av gode læringsmiljøer for personer med spesielle behov. Masterprogrammene er modulbaserte og tilpasset deg som ønsker å ta utdanning ved siden av jobb. 

Studieretning synspedagogikk
Studiet kvalifiserer for arbeid på ulike arenaer med og for mennesker med synshemning. Tema er blant annet utredning, tilrettelegging og rådgivning med grunnlag i opplæring, lovverk, habilitering og rehabilitering. 
Les mer om studieretning synspedagogikk

Studieretning audiopedagogikk
Studiet gir kompetanse i kartlegging, tilrettelegging og rådgiving. Fagfeltet omfatter blant annet inkluderende opplæring i barnehage og skole, rådgivning, innsikt i lovgrunnlaget, samt habilitering og rehabilitering.
Les mer om studieretning audiopedagogikk

Spennende studieemner i spesialpedagogikk

IKT gir store muligheter for blinde og svaksynte. Det trengs flere som kan utvikle og tilrettelegge læringsteknologi for disse målgruppene. 
Søk studieemne i digital kompetanse og synshemming

Ønsker du deg bedre innsikt i det pedagogiske arbeidet med elever som bruker punktskrift?
Søk studieemne i punktskriftopplæring

Ønsker du kunnskap om hvordan du kan planlegge og gjennomføre mobilitetsopplæring i et helhetlig og langsiktig perspektiv?
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne