Videreutdanning

Har du lyst til å spesialisere deg innenfor et spesialpedagogisk fagområde? NTNU tilbyr masterutdanning innenfor syns- eller audiopedagogikk. Det finnes flere modulbaserte tilbud ved andre universiteter og høgskoler som du kan ta ved siden av jobb, uansett hvor du bor i landet. Flere emner har oppstart til høsten – søknadsfrist er 10. juni.

Masterutdanning

NTNU tilbyr utdanning innenfor syns- eller audiopedagogikk, hvor Statped bidrar med det faglige innholdet.

Både master i syns- og audiopedagogikk gir en teoretisk og praktisk kompetanse i tilrettelegging av gode læringsmiljøer for personer med særskilte opplæringsbehov. Masterprogrammene er modulbaserte og tilpasset deg som ønsker å ta utdanning ved siden av jobb. 

Studieretning synspedagogikk
Studiet kvalifiserer for arbeid på ulike arenaer med og for mennesker med synshemning. Tema er blant annet utredning, tilrettelegging og rådgivning med grunnlag i opplæring, lovverk, habilitering og rehabilitering. 
Les mer om studieretning synspedagogikk

Studieretning audiopedagogikk
Studiet gir kompetanse i kartlegging, tilrettelegging og rådgiving. Fagfeltet omfatter blant annet inkluderende opplæring i barnehage og skole, rådgivning, innsikt i lovgrunnlaget, samt habilitering og rehabilitering.
Les mer om studieretning audiopedagogikk

Spennende studieemner i spesialpedagogikk

Det er mange spennende studieemner du kan ta uavhengig av masterutdanningen. Studieemnene kan også knyttes til andre fag.

Digital kompetanse og synshemming (ntnu.no)
IKT gir store muligheter for blinde og svaksynte. Det trengs flere som kan utvikle og tilrettelegge læringsteknologi for disse målgruppene. Kurset vil vi gi kunnskap og ferdigheter i bruk digitale hjelpemidler til personer med synshemning. Sentralt er bruk og kombinasjon av hjelpemiddelteknologi og undervisningsteknologi.

Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift (ntnu.no)
Studieemnet gir grunnleggende innsikt i pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift.

Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring (ntnu.no)
Studieemnet gir innføring i sentrale trekk ved opplæring av tegnspråklige barn og elever med fokus på tegnspråk, flerspråklig utvikling, tilrettelegging, lovverk og læreplaner.

Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring (Høgskolen i Oslo og Akershus)
Studiet tar utgangspunkt i at bruken av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet. Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del av læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer.