Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD)

SEAD gir tjenester på individ- og systemnivå og utvikler læringsressurser og kartleggingsmateriell på alle tre samiske språk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Målgruppe

Samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rettigheter til et tilbud på samisk.

Hvordan får man tjenester?

Når pedagogisk-psykologisk tjeneste søker om tjenester fra Statped til samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, blir SEAD koplet på.