Strakstilbud ved hørselstap

Strakstilbudet er samtaler med foreldre til små barn med nyoppdaget hørselstap og iverksettes så raskt som mulig etter henvendelse fra (spesialist)helsetjenesten, eller etter at hørselstapet er stadfestet.

Samtalene omfatter blant annet tema som samspill, språkutvikling og pedagogiske tilbud til barn med hørselstap samt hvilke veilednings- og kurstilbud som finnes for foreldre. Videre oppfølging, veiledning, kurs og andre tjenester forutsetter en ordinær søknad om tjenester fra bostedskommune eller fylkeskommune.

Målgruppe

Foreldre som nylig har fått påvist hørselstap hos sine barn, først og fremst barn i alderen 0–3 år.

Mål

Målet er å sikre at foreldre raskt får kontakt med fagpersoner som kan støtte opp om familiens kommunikasjon og samspill samt besvare ulike spørsmål foreldrene måtte ha. Det blir gitt utfyllende informasjon om hørselstap og konsekvenser av dette samt orientert om hjelpeapparatet. En sentral målsetting er å bidra til at det etableres et tilpasset og koordinert tjenestetilbud til barnet og foreldrene.

Hvordan man får tjenesten

  • Sykehus, høresentraler og helsestasjoner kan kontakte Statped uten søknad.
  • Foreldre kan også ta direkte kontakt med Statped.

Ring vårt felles sentralbord på telefon 02196.

Forarbeid som forutsettes gjort

Informert samtykke fra foreldre må foreligge når andre tar kontakt.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Strakstilbud er en tidsavgrenset tjeneste Statped tilbyr fra melding er mottatt til en eventuell formell søknad om tjenester fra Statped. Den første kontakten skal skje innen to uker etter at Statped har fått melding. Det gjøres avtale med familien om tid og sted og hvem som skal delta i samtalen.

Samtalens innhold og forløp skal ta utgangspunkt i foreldrenes situasjon og behov. Vanligvis gjennomføres det ett til to møter. Møtene kan finne sted i hjemmet, i lokalene til andre tjenesteytere eller i Statpeds lokaler. Helsestasjonen og/eller PPT kan være med i møtene. Dersom kommunen ikke deltar, avtales det med foreldrene når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig, slik at kommunen kan gi foreldrene den bistanden de vil ha. 

Nye retningslinjer for å oppdage og behandle hørselstap hos små barn

Helsedirektoratets nye retningslinjer for screening av hørsel hos nyfødte og utredning og behandling av hørselstap hos små barn tredde i kraft 1. september 2016.  

Retningslinjer for screening av hørsel hos nyfødte

Retningslinjer for hørselsutredning hos barn 0-3 år

Strakstilbud til nyfødte

Statpeds strakstilbud til nyfødte med nedsatt hørsel. 

Les i StatpedMagasinet

Last ned brosjyre

Vil du gi informasjon om strakstilbudet til noen? Last ned og skriv ut brosjyren. 

Last ned brosjyre i PDF