Tjenester innen ervervet hjerneskade

Fagområdet har strakstilbud, utredning, rådgivning og veiledning og kurs for fagpersoner.