Tjenester innen hørsel

Fagområdet har strakstilbud, utredning, rådgivning og veiledning, kurs- og opplæringstilbud.