Tjenester innen sammensatte lærevansker

Fagområdet har utredning, rådgivning og veiledning og kurstilbud.