Tjenester innen språk og tale

Fagområdet har strakstilbud, utredning, rådgivning og veiledning og kurstilbud.