Utredning av ervervet hjerneskade | www.statped.no

Utredning av ervervet hjerneskade

Spesialisthelsetjenesten eller kommunen utreder en ervervet hjerneskade. Statped bistår med å tolke resultatene og foreslå opplæringstiltak. Vi kan også utrede ved behov.

En utredning i Statped går ut på å kartlegge brukerens individuelle forutsetninger og betingelser. Vi ser på opplæring, læringsmiljø og deltakelse.

Målet er å legge grunnlaget for pedagogiske tiltak og tilrettelegge for tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte.

Målgruppe

Barn, unge og voksne, PPT, barnehager og skoler.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner søker Statped om tjenesten.

Forarbeid før søknad

Alle nødvendige papirer må ligge ved søknaden. Her finner du en oversikt over hvilke vedlegg Statped krever.

Gjennomføring

Utredningen skjer gjerne på personens hjemsted. Da reiser fagpersoner fra Statped til barnehage, skole eller hjem. Andre ganger skjer utredningen i et av Statpeds lokaler, eller den starter på hjemstedet og blir fullført hos Statped.

PPT blir involvert, men er ikke alltid fysisk til stede når Statped kartlegger eller observerer. Foreldre og pedagogisk personale i barnehage og skole deltar ved behov.

Statped kartlegger og observerer etter standardiserte tester. Kartlegging av læringsmiljøet er inkludert.

Vi utreder på ulike måter:

  • I samarbeid med spesialisthelsetjenesten, eksempelvis ved barn med hjernetumor. I disse tilfellene får Statped tilsendt rapport som vi tolker i et pedagogisk perspektiv.
  • Et samarbeid mellom PPT, spesialisthelsetjenesten og Statped.
  • et samarbeid mellom PPT og Statped.
  • Utredning av Statped.

Statped utarbeider en rapport når tjenesten er utført. Der sammenstiller vi faglige anbefalinger og konklusjoner. I et samarbeidsmøte etter utredningen drøftes testresultater, konklusjoner og forslag til tiltak.

Videre oppfølging

Kommunen kan søke om videre veiledning og bistand fra Statped som en del av en samarbeidsavtale.

I noen saker gjennomfører PPT, barnehage eller skole testene og ber Statped bidra med å tolke resultatene. Da har Statped gjerne en veiledende rolle når det utvikles videre tiltak for brukeren.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!