Utredning av sammensatte lærevansker

Det er ikke en diagnose, men grad av funksjonsnedsettelse, kompleksitet ved vanskebilde og manglende eller utilfredsstillende respons på spesialpedagogiske tiltak som kvalifiserer til bistand fra Statped.