ADHD i ulike aldre

Kjennetegn hos førskolebarn

Dersom det mistenkes at et barn har ADHD, er det viktig at dette fanges opp tidlig. Samtidig må vi ha et romslig normalitetsbegrep når vi snakker om barn i førskolealder. Alle små barn er urolige og impulsive. De fleste har problemer med å konsentrere seg lenge av gangen. Dette er normalt.

ADHD i grunnskole og videregående

Ansvar for egen læring har en fremtredende plass på skolen, og er en utfordring for elever med ADHD. Hvordan kan vi møte utfordringene?

 

 

 

 

Alltid uro - en film om voksne med ADHD

Det har vært en utbredt oppfatning at AD/HD er en barne- og ungdomsdiagnose som de fleste vokste av seg. I dag vet en at dette ikke er tilfelle.

Bestill filmen

Livet med ADHD, autisme og teknologi

Jenny Strøm tar oss med inn i sin verden og viser oss sine strategier og teknologiske verktøy for å håndtere hverdagen.

Se videoforelesning