AD/HD i ulike aldre

Kjennetegn hos førskolebarn

Det er viktig at barn hvor det kan være mistanke om AD/HD, blir fanget opp tidlig. Samtidig må vi i forhold til barn i førskolealder ha et romslig normalitetsbegrep. Alle små barn er urolige og impulsive. De fleste har problemer med å konsentrere seg lenge av gangen. Dette er normalt.

AD/HD i grunnskole og videregående

Ansvar for egen læring har en fremtredende plass på skolen, og er en utfordring for elever med AD/HD. Hvordan kan vi møte utfordringene?

 

 

 

 

Alltid uro - en film om voksne med ADHD

Det har vært en utbredt oppfatning at AD/HD er en barne- og ungdomsdiagnose som de fleste vokste av seg. I dag vet en at dette ikke er tilfelle.

Bestill filmen

Livet med AD/HD, autisme og teknologi

Jenny Strøm tar oss med inn i sin verden og viser oss sine strategier og teknologiske verktøy for å håndtere hverdagen.

Se videoforelesning