ADHD og overganger | www.statped.no

ADHD og overganger

En overgang er et skifte fra en aktivitet til en annen. Elever som har ADHD er ekstra sårbare for alle former for overganger. 

Grunnen til det er at elever med ADHD ofte har svake eksekutive funksjoner som kan beskrives med å ha en svak administrerende direktør i hjernen. Det gir seg blant annet utslag i at eleven ofte strever med planlegging, problemløsning og gjennomføring av komplekse oppgaver de ikke har en motivasjon for å gjennomføre, samt regulering av atferd.

Overganger

Det finnes store overganger som overgangen fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole, deretter til videregående skole og fra skole til jobb. Andre overganger kan være fra ett klassetrinn til et annet, ved skifte av lærer, overgang fra en læringsaktivitet til en annen, eller fra en arbeidsøkt til en liten pause.

Ved alle typer overganger trenger en elev med ADHD forberedelse. Det å omstille seg fra en type aktivitet til en annen kan være krevende for en elev som fra før strever med å ha fokus på en ting av gangen. Eleven kan vise motstand mot overganger i form av protester, sinneutbrudd eller streik.

Tiltak som gir gode overganger for elever med ADHD

Elever med ADHD trenger en svært tydelig plan for dagen. Hvis eleven får en detaljert dagsplan som blir gjennomgått under starten av dagen og deretter i forkant av hvert skifte av aktivitet, kan det være lettere å håndtere overgangene. Dagsplanen bør være framme hele dagen, og læreren må hjelpe eleven med å holde oversikt over hva som er gjennomført, og hva som står for tur.

Foto: Tavle som viser en plan i fire punkter. Foto: Colourbox
En punktvis plan er et viktig hjelpemiddel i skolehverdagen for barn som har ADHD. Foto: Colourbox.

Statped har god erfaring med å bruke film som forberedelse til aktivitet

Flere tips om hvordan en lærer kan tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet i klasserommet finner du på våre nettsider 

Elever med ADHD kan ha store vansker knyttet til tidsoppfatning. En beskjed fra læreren: «Vi pakker sammen om ti minutter» kan være frustrerende, fordi eleven ikke har noen som helst oppfatning av hva ti minutter føles som. En visuell dagstavle der et lys teller ned til neste aktivitet, kan være hjelpsomt for disse elevene.

Eksempler på hjelpemidler elever med ADHD kan søke om via NAV hjelpemiddelsentral

Informasjon om hvordan du søker på hjelpemidler via nav.no

Smartklokke er et nyttig redskap for å gi struktur, oversikt og forutsigbarhet. Smarttelefoner har også en rekke innebygde apper og funksjoner som kan bidra til å gi oversikt, og dermed lette overganger. På denne måten kan smarttelefonen fungere som et hjelpemiddel om skolen tillater dette.

Visuelle timere gir et visuelt estimat av hvor lang tid det er igjen før en aktivitet eller oppgave skal avsluttes og overgangen skal finnet sted. Visuelle timere finnes som apper for smarttelefoner/nettbrett og finnes også for smartboard.


Små tidsstaver er et annet hjelpemiddel som kan lette overganger. Disse finnes i ulike tidsintervaller. Eleven kan gjøre en avtale med lærer om hvor lenge han/hun skal jobbe med en aktivitet. Timeren settes på, og eleven kan følge med på lyset hvor lenge som gjenstår. På denne måten blir aktiviteten rammet inn tidsmessig ved hjelp av den visuelle timeren, og det er lettere å holde ut og avslutte til avtalt tid.

Gir et bilde av tiden

Visuell tidsnedteller kan være et godt hjelpemiddel for barn som strever med planlegging, organisering, konsentrasjon og/ eller oppmerksomhet.

Les mer om visTimer

Bedre oversikt i hverdagen

MemoAssist kan være et godt verktøy for de som trenger oversikt, struktur, forutsigbarhet og påminnelser i hverdagen.

Les mer om MemoAssist

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!