ADHD - Skoleledelse og klasseledelse

Skoleleders ansvar

  • Sikre at det er god kompetanse om ADHD og relevante pedagogiske opplegg og tiltak
  • Sikre at organisering møter behov
  • Sikre at det er tilstrekkelige ressurser knyttet opp mot behov hos den enkelte elev
  • Sikre at det er tilrettelagt for internt samarbeid mellom lærere og annet personale
  • Sikre at det er rutiner for samarbeid mellom foresatte og skole
  • Tilrettelegge for veiledning ved behov
  • Sikre rutiner for monitorering og evaluering av sårbare elever
  • Godkjenne og underskrive planer

Pedagogiske grunnprinsipper for klasseledelse

  • Forutsigbarhet, oversikt og struktur
  • Forent forståelse mellom klasseleder – PPT–foresatte

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!