ADHD og tilrettelegging

Alle barn med ADHD skal ha mulighet til å lære og utvikle seg på lik linje med sine jevnaldrende. God tilrettelegging kan bidra til å bedre forutsetningene for barn med ADHD.

Struktur i undervisningen er noe som har betydning for elever med ADHD. En godt tilrettelagt undervisning er derfor aktuell på alle opplæringsnivå, fra barnehage til høyere utdanning. Kontekst og innhold skifter selvsagt, men de grunnleggende prinsippene for tydelighet og forutsigbarhet må være gjennomgående. 

I tillegg til å sørge for god struktur, hva er skolens ansvar?

Fra kaos til kontroll med smartklokker

En diskre dirring og en melding fra smartklokka på armen; Snart norsktime, huske å ta tablett, fem minutter til friminutt... Dette er den enkle og konkrete hjelpen som kan gjøre dagen mer oversiktlig og forutsigbar for en elev med behov for struktur.

Gir et bilde av tiden

Visuell tidsnedteller kan være et godt hjelpemiddel for barn som strever med planlegging, organisering, konsentrasjon og/ eller oppmerksomhet.

Les mer om visTimer

Bedre oversikt i hverdagen

MemoAssist kan være et godt verktøy for de som trenger oversikt, struktur, forutsigbarhet og påminnelser i hverdagen.

Les mer om MemoAssist