Til hovedinnhold

Barn og elever med ADHD

Overganger

Barn og unge med ADHD er sårbare for overganger i barnehage- og skolehverdagen. En overgang representerer en endring og har mindre struktur, noe som kan oppleves som uoversiktlig.

Overganger kan være store eller små. Det finnes store overganger som overgangen fra barnehage til skole, og å starte på ungdomsskole eller videregående. Andre overganger kan være å gå ut døra hjemme og komme til barnehagen eller skolen. Vi snakker også om mindre overganger, som skifte fra en læringsaktivitet til en annen, eller fra friminutt til time.

Skolehverdagen har i sum mange små og større overganger som skal mestres. Ved alle typer overganger trenger de fleste elever med ADHD ofte forberedelse og tilrettelegging.

Selv om store overganger kan kreve mye og representere en usikker periode, kan det også innebære en ny start og nye muligheter. Å jobbe for å sikre gode overganger er viktig for barnet/eleven, og for å sikre gode læringsmiljøer.

Hvorfor er overganger krevende?

Årsaken til at overganger lett blir krevende for barn og unge med ADHD skyldes de grunnleggende vanskene som kjennetegner diagnosen. Elever med ADHD har vansker med å tilpasse og å styre sin oppmerksomhet og adferd. Uoppmerksomhet, manglende oversikt, vansker med å avslutte og starte en aktivitet, samt uro og impulsivitet er noen faktorer som kan skape utfordringer i overganger.

Tiltak som gir gode overganger

  • Informasjon og kunnskap. Elevens læringsforutsetninger, behov og interesser må være kjent. Hva har barnehagen og skole erfart? Det må legges opp til et samarbeid som ivaretar barnet/elevens og foreldrenes stemme, for å sikre informasjonsflyt i overgangen.
  • Struktur og forutsigbarhet. For å hjelpe barnet/eleven med å få oversikt og vite hva som skal skje og hva som er forventet, kreves det god struktur og informasjon om hva som kommer til å skje.

Oversikt og struktur

De 7 H-ene er grunnleggende prinsipper i pedagogisk tilrettelegging for elever med behov for struktur og forutsigbarhet. Som barnehagelærer/lærer kan du bruke disse punktene for å tydeliggjøre informasjon for barnet/eleven. Dette kan være til hjelp i planlegging av for eksempel enkelttimer, turer og annerledesdager.

De 7 H-er:

  • Hva skal jeg gjøre?
  • Hvor skal jeg være?
  • Hvorfor skal jeg gjøre det?
  • Hvem skal jeg være sammen med?
  • Hvordan gjør jeg det?
  • Hvor lenge gjør jeg det?
  • Hva skal jeg gjøre etterpå?

Side 9 av 12

Sånn vil jeg ha det i skolen

I forbindelse med tilrettelegging av de ulike overgangene er det viktig at barnet/eleven selv kan komme med erfaringer og innspill på hva som kan hjelpe.

Sånn vil jeg ha det i skolen

Notater

Bruk Notater til å strukturere innhold med støtte av bilde, lyd og video. Notater er en innebygd app på iPad og iPhone. Det gjelder også for andre nettbrett og smarttelefoner. I appen lager du notater som kan sorteres i mapper. 

Tips til pedagogisk bruk.