Om ADHD

ADHD er en nevrologisk forstyrrelse som kan forklares medisinsk, noe ny genforskning og MRI studier bekrefter.  I internasjonale forskningsmiljø er det enighet om at forekmsten av ADHD er ca. 4-5 prosent, og det er likt over hele verden.

ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Personer med ADHD kan for eksempel ha:

  • atferdsforstyrrelser
  • motoriske kontrollvansker
  • søvnvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • skolenektingsatferd

Dette kan føre til utfordringer i læringssituasjoner.

Blir oppdaget for sent

Internasjonal forskning viser at det i snitt går fem år fra de første symptomene på ADHD vises, til eventuell behandling med medisin starter. Tidlig innsats – å sette inn tiltak tidlig i livet – har stor betydning for utvikling og læring for barn med ADHD. Derfor er en av de største utfordringene med ADHD er å oppdage, diagnostisere og behandle barn tidligst mulig.

Kjønnsforskjeller

I dag er det slik at for hver tiende gutt som får ADHD-diagnose, får én jente diagnosen (10/1). Forskning viser at fordelingen burde vært 2/1. Jenter blir også gjerne utredet senere i livet enn gutter.

Vil du vite mer?

Les mer om ADHD hos ADHD Norge

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!