Til hovedinnhold

Afasi hos flerspråklige

Afasi kan virke inn på ett eller flere språk hos personer som er flerspråklige. Logopediske tiltak på ett språk kan bedre de andre språkene. Det er imidlertid viktig å kartlegge først.

De ulike språkene hos flerspråklige med afasi blir ikke nødvendigvis skadet på samme måte og i samme utstrekning. Hos noen blir begge språkene skadet omtrent like mye. Andre får størst vansker med ett av språkene.

Det er vanskelig å forutsi hvilket språk som blir rammet og hvilket som vil respondere best på undervisning. Mulige faktorer er:

  • når man lærte språkene
  • hvor mye man har brukt språkene
  • språkenes struktur, afasitype og skadested, men dette vet vi ikke nok om enda

Kartlegge flerspråklige

Alle språkene bør kartlegges når en person som snakker flere språk får afasi. Dette er viktig for å:

  • få en oversikt over hvordan de ulike språkene er rammet
  • hvordan man kan planlegge logopedisk trening

For å kartlegge alle språkene er det nødvendig å bruke tolk til de språkene man ikke snakker selv. Det er viktig å lære opp tolken i å kommunisere med personer med afasi og forklarer hva tolken skal gjøre under testingen. Vi anbefaler å være til stede under kartleggingen.

Eksempler på afasitester

Bilingual Aphasia Test (BAT) er en afasitest for personer som er flerspråklige. Testen er gratis og kan lastes ned fra denne nettsiden. BAT er omfattende, men det finnes en kortversjon.
Det er også bra å kartlegge hvordan en person med afasi forteller historier på alle språkene han snakker. Be han fortelle en kort historie eller beskrive tegneserier eller bilder.

Undervise flerspråklige

En flerspråklig person som har afasi, kan som regel ikke få logopedisk undervisning på alle språkene sine.

For noen, kan undervisning på ett språk (for eksempel norsk) føre til bedring både på dette språket og på andre, utrente språk. Om de andre språkene ikke skulle bli bedre, tar personen ikke skade av å få undervisning bare på ett språk og ikke på de andre.

Kommunen og PPT kan søke tjenester fra Statped for å få bistand til å kartlegge, vurdere tiltak og veilede om flerspråklige personer med afasi.

Les mer om å søke tjenester fra Statped

Framandspråklege med afasi