Forelesere | www.statped.no

Forelesere

Steffie Bruehl

Steffie is head of the department Speech-language and music therapy at the St Mauritius Rehabilitation Centre in Meerbusch, Germany. She holds the positions of Adjunct Professor (Privatdozentin) at RWTH Aachen University, Germany, and Honorary Clinical Senior Lecturer at the University of Manchester, UK. Steffie Bruehl obtained her university qualifications from RWTH, where she worked as researcher, lecturer, and in clinical settings for a total of 14 years, finally as deputy head of the outpatient language clinic and research project lead at the Department of Neurology. After graduation in 2001, she gained clinical experience in 2002-2003 and achieved her PhD on a German stipend in 2007. She took up a post-doc position at the Neurocentre of the University of Freiburg in 2006. Regarding teaching, she obtained her Postdoctoral Lecture Qualification in 2012 having returned to RWTH, and received a Postgraduate Certificate in Higher Education at the University of Manchester in 2018. She was visiting scientist at universities in Urbana-Champaign, Nijmegen, Sydney, and Bergen in-between and became Professor of Neuropsychology and Neurolinguistics at the SRH University of Applied Science in 2014, Senior Lecturer at the University of Manchester in 2015, and started her current position at the St Mauritius Rehabilitation Centre in 2019. Her research focuses on evidence-based diagnosis and therapy of language disorders, including neuroscience-based aphasia therapy, linguistic-executive therapy and assessment of communicative abilities (please see project details at https://steffiebruehl.de/en). 

Lena Spitzer

Lena is a Speech and Language Therapist focussing on the treatment of people with aphasia and associated impairments of executive functions. Since 2019 she runs her own Speech and Language Therapy (SLT) practice at the Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg (Germany). She is lecturer at the Health Campus in Goettingen (Germany) and gives SLT training courses on aphasia and impaired executive functions at several institutes across Germany, Austria and Switzerland.After graduating from the Vocational School for SLT and Arts in Hildesheim (Germany), she obtained her bachelor’s degree in 2008 and subsequently her master’s degree in 2011 there. She gained three years of practical experience as a Speech and Language Therapist in a private practice and a rehabilitation centre, and in 2014 she started her doctorate at RWTH Aachen University. In her doctoral project she designed and evaluated a screening to assess cognitive flexibility in aphasia in everyday communication, and a novel therapy to improve impaired cognitive flexibility in aphasia. She presented her research in national and international journals and on conferences, for example at the Congress of the Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l’Union Européenne (CPLOL) in Cascais (Portugal). For details, please refer to recent publications https://www.researchgate.net/ profile/Lena-Spitzer.

Martin Brierley

Martin har mastergrad fra UiO og har arbeidet i spesialisthelsetjenesten, med fokus på dysfagi, siden 2009. Han jobber som logopedteamleder ved Medisinsk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Han har oversatt og bidratt til retningslinjer og materiell, særlig innenfor svelgetesting og konsistenstilpasning, og har foredrags- og undervisningsvirksomhet i ulike helsefaglige fora og utdanninger. Han innførte IDDSIs retningslinjer og FEES-vurdering av svelgefunksjon i Norge, og arbeider for tiden med oppbygging av en logopedpoliklinikk, en norsk IDDSI referansegruppe, og et fagnettverk for tidlig rehabilitering i Helse Sør-Øst.

Nicholas Wilkinson

Nicholas har ekspressiv afasi og apraksi som følge av blodforgiftning og etterfølgende slag 17. mai 2018. Han har vært både på sykehus, rehabiliteringsinstitusjonen Sunnaas og har jobbet med logoped. Han var helsepolitisk talsperson for SV 2017-2021 og har prioritert arbeidet med rehabilitering og habilitering i helse- og omsorgskomiteen.

 

Ida M.H. Borgen

Ida er utdannet cand. psychol. utdanning fra Universitetet i Bergen. Hun jobber som stipendiat i prosjektet «Traumatic brain injury; needs and treatment options in the chronic phase”. Prosjektet utgår fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Ullevål Sykehus HF og Sunnaas Sykehus HF.

Solveig L. Hauger

Solveig er spesialist i klinisk nevropsykologi og tok sin Ph.d. ved universitetet i Oslo i 2017. Hun er ansatt som post. doc. i samme prosjekt. I forelesningen vil Ida og Solveig beskrive studien og bruk av SMART- mål som metode for rehabilitering av individualiserte problemområder i kronisk fase etter traumatisk hjerneskade.

Ingvild Røste

Ingvild jobber som logoped på Lovisenberg Diakonale Sykehus og i privat praksis.

Hedda Døli

Hedda erseniorrådgiver i Afasiteamet ved Statped sørøst. Hun har en mastergrad i logopedi fra UiB. Hedda har arbeidet som logoped ved Haukeland Sykehus og Sunnaas Sykehus. Hun er også i sluttfasen av doktorgradsarbeidet sitt ved UiB. Hedda har vært med i arbeidet med utviklingen av Diagnostisk verktøy for taleapraksi (DIAS) på norsk, og er nå i gang med arbeidet med å oversette og tilpasse et tiltaksmateriell for taleapraksi (TIAS) fra nederlandsk til norsk. I forelesningen vil Hedda presentere tiltak for personer med alvorlig taleapraksi med utgangspunkt i nyere forskning og praktiske erfaringer rundt arbeid med personer med taleapraksi.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!