Forelesere | www.statped.no

Forelesere

Anita N. Døhl

Anita er førskolelærer, audiopedagog og logoped. Hun har jobbet som pedagogisk leder i barnehage, som spesialpedagog (logoped/audiopedagog) i barnehage for barn med nedsatt hørsel og vært seniorrådgiver i fagavdeling hørsel i Statped. Hun jobber nå som privatpraktiserende logoped i Melhus og ved dagrehabilitering i Trondheim kommune.

Jørgen Flor

Jørgen er konstituert psykologspesialist ved Blakstad sykehus, avdeling for akuttpsykiatri, Vestre Viken HF. I tillegg arbeider han ved Favne psykologbistand og som barnefaglig sakkyndig. Flor har skrevet debattboken «Skadelige samtaler – myten om bivirkningsfri terapi» (Tiden Norsk Forlag, 2019) med professor Leif Edward Ottesen Kennair. Han er medlem av Fagetisk råd i Norsk psykologforening. Flor har et sterkt engasjement for et bedre offentlig psykisk helsevern og har over flere år engasjert seg i samfunnsdebatten om dette. Flor arbeider for tiden med to sakprosabøker «Hvordan psykologer tenker» og «Når alt rakner». 

Marianne Brodin

Marianne er generalsekretær i Afasiforbundet. Fra 1. januar blir Afasiforbundet slått sammen med LHL og blir en del av LHL Hjerneslag. Marianne blir da spesialrådgiver med ansvar for afasisaken i LHL.

Trine-Marie Hagen og Trond Andre Johannessen

Trine-Marie Hagen og Trond Andre Johannessen. Trond ble rammet av hjerneslag i en alder av 34 år, og fikk afasi. Da han var 36 år traff han Trine-Marie. I presentasjonen vil de fortelle om sin reise gjennom utfordringene ved å kommunisere som ektepar. – Med misforståelser, humor og latter og andre menneskers innblanding i forholdet, som noen ganger kan gå langt over streken. Trine-Marie og Trond har erfart at god kommunikasjon kan løse det meste.

Helene Killmer

Helene er doktorgradsstipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har mastergrad i Speech and Language Pathology fra University of Groningen, Nederland. Tidligere har hun jobbet som logoped i privat praksis, og som foreleser og vitenskapelig assistent i Nederland, Sveits og Tyskland.

Hedda Døli

Hedda er seniorrådgiver på Afasiteamet i Statped. Hun har en mastergrad i logopedi fra UiB. Hedda har tidligere arbeidet som logoped ved Haukeland Sykehus og Sunnaas Sykehus. I presentasjonen vil Hedda presentere funn fra sitt doktorgradsprosjekt fra Universitetet i Bergen som omhandler prediktorer og prognoser ved afasi.

Dr. Celia Woolf

Dr Celia Woolf is a qualified Speech & Language Therapist and Aphasiologist with a background in linguistics and cognitive science.  She currently works as Senior Research Fellow and Director of the ground-breaking CommuniCATE Aphasia Clinic in the Department of Language & Communication Science at City, University of London, as well as Senior Lecturer in the Faculty of Medicine, Queen Mary, University of London. Her career over more than thirty years spans a broad range of approaches to aphasia therapy, including pioneering interventions based on the Social Model of Disability and research into speech perception deficits in aphasia. For the past decade her clinical and research activities have focused mainly on technology-enhanced approaches to aphasia therapy through projects such as CommuniCATE, EVA Park, and READ-IT. This work includes exploration of telehealth methods for therapy delivery, as well as applications of assistive technologies to support reading, writing and communication. These findings have influenced clinical practice both nationally and internationally. She also trains speech & language therapists, doctors and other health professionals in how to support and enable people with aphasia, and in interprofessional team collaboration. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!