Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) i skolen | www.statped.no

Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) i skolen

samarbeid mellom elever
Foto: Helge Hansen Montag

For elever som har behov for eller bruker alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) er det to overordnete mål som står sentralt i opplæringen:

Eleven skal lære ASK for å kommunisere og eleven skal kunne bruke ASK for å utvikle kunnskap og lære ferdigheter.

Disse målene er gjensidig avhengig av hverandre. I mange tilfeller trengs det tilrettelegging på flere områder, for at dette kan bli innfridd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!