Uttrykksformer

Barn som av ulike årsaker ikke begynner å snakke, eller ikke blir forstått av andre når de snakker, har behov for å lære seg andre måter å kommunisere på. De trenger alternative uttrykksformer for å kunne vise hva de har lyst til, hva de lurer på, kan eller tenker på.

ASK er også nødvendig hvis man på et tidspunkt, på grunn av sykdom eller skade, mister evnen til å snakke.

 

Oliver er en multimodal ASK-bruker som gjør seg nytte av både hjulpet (teknologi og grafiske symboler) og ikke-hjulpet kommunikasjon (formelle tegn, gester og kroppsspråk). Her er han i lek med en kompis og pedagogen Margreth Austestad.

Det finnes mange ulike måter å kommunisere på, og det er flere ulike hjelpemidler å benytte når det er aktuelt. Det er viktig at valg er basert på hva som er egnetPersonen som skal uttrykke seg ved hjelp av ASK, må kunne lære seg å bruke kommunikasjonsformen selv, ikke bare forstå den. Hvis personen har store motoriske vansker vil ikke bruk av håndtegn være en egnet måte å kommunisere på, selv om han eller hun har en hørselsnedsettelse. Øyestyring er verken nødvendig eller egnet dersom personen som skal lære ASK kan løpe rundt.  

Opplæringen i bruk er miljøets oppgave å ivareta, og det må være både noen som kan det og har ansvar for det.

Å velge riktig kommunikasjonsløsning

Film om å finne riktig kommunikasjonsløsning for barn som mangler talespråk. Vi møter Amalie (14) og familien hennes. Amalie har multifunksjonshemming og utviklingshemming og har prøvd mange ulike ASK-løsninger, uten å finne det rette.

Les om mer  om  kartlegging

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!