ASK-kartlegging | www.statped.no

ASK-kartlegging

Målet med en ASK-kartlegging bør være

 • å synliggjøre kommunikasjonsbehovene til personer med lite eller ingen tale
 • å vurdere personens språklige, strategiske, operasjonelle, sosiale og psykososiale kompetanse. Dette kan du lese mer om her (lenk til siden om dette som ligger unnder «Hva er ASK»
 • å få god kunnskap om hvilke tiltak som bør iverksettes for å øke eller opprettholde personens muligheter for deltakelse, kommunikasjon og læring
 • å måle og evaluere effekter av tiltak
 • å være oppmerksom på endringer hos personen

Innholdet i en ASK-kartlegging

ASK-kartleggingen omfatter

 • å kartlegge grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 • vurdering av kommunikasjonsform (håndtegn, grafiske symboler eller taktile tegn, gester og kroppslige uttrykk)
 • kompleksitet på ASK-løsningene
 • betjening av eventuelle kommunikasjonsmidler
 • beskrivelse av ressurser og muligheter i språkmiljøet rundt personen med behov for ASK

Tilpasninger

For en del personer som har behov for ASK kan det være vanskelig eller umulig å peke med hånden. Dette kan for eksempel skyldes smerter, at det krever mye energi eller at personen har store motoriske vansker. Gripe etter og leke med ulike gjenstander, som ofte er en del av mange tester som blir benyttet, vil være helt umulig. Da er det nødvendig å tilrettelegge testene slik at personen med behov for ASK får mulighet til å besvare oppgavene. Målet med en slik tilrettelegging er at man skal kunne vise sitt reelle funksjonsnivå.

Det finnes regler for hvordan man kan tilrettelegge testmateriell, og det er bare testledere med relevant kompetanse, god kjennskap til testene og erfaring med gjennomføring av de som bør gjøre en slik tilrettelegging. Det er ikke anbefalt å endre for mye på testene, da vil man ikke kunne bruke normene for tolking. Man kan forandre på måten å svare på for å minske konsekvensene som for eksempel motoriske vansker har.

I opplæringspakken som heter «betjening» kan du se korte og konkrete forelesninger (lenke). Temaene som blir belyst er:

 • Øyepeking
 • Bruk av øyepeketavle
 • Hvordan bruke øyepekebok
 • Partnerassistert skanning
 • Å uttrykke «ja og nei»

Noen ganger opplever man at selv om det er tilrettelagt for måten å svare på, er det likevel vanskelig å gjennomføre testen slik det står beskrevet i manualen. Da kan man enten avslutte, eller gjøre gjennomføringen mer dynamisk. Gjennom dette vil man få erfaringer med hvilke hjelpebetingelser som må gis for at personen skal mestre, hvor lang tid han/hun trenger for å forstå og gjennomføre oppgaven, hvor oppgavebevisst kan han/hun være, må lignende oppgaver forandres og hvordan osv.? Du kan ikke benytte normeringen, men du kan beskrive hva du får av erfaringer. Det er en mindre objektiv vurdering, men det kan være nyttig informasjon å ta inn i arbeid med tilrettelegging av læring og arbeid med kommunikasjons- og språkutvikling for personen med behov for ASK.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!