Til hovedinnhold

Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) i skolen

For elever som har behov for eller bruker alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) er det to overordnete mål som står sentralt i opplæringen:

  • Eleven skal lære ASK for å kommunisere og eleven skal kunne bruke ASK for å utvikle kunnskap og lære ferdigheter.
  • Disse målene er gjensidig avhengig av hverandre. I mange tilfeller trengs det tilrettelegging på flere områder, for at dette kan bli innfridd.

Skolehverdagen