Lovverk og rettigheter

Her finner du lenker til relevante retningslinjer og lovverk knyttet til hjelpemidler og tjenester for personer med behov for ASK.

Innhold

Lovverk og føringer for forvaltning av hjelpemidler

Les om rettigheter knyttet til hjelpemidler (nav.no)

Lovverk og føringer for spesialisthelsetjenesten

Føringer for habilitering og rehabilitering (helsenorge.no)

Prioriteringsveiledere for helsetjenesten (helsedirektoratet.no)

Lovverk og føringer for opplæringssektoren

Rettigheter for barn som bruker ASK i barnehagen (udir.no)

Rettigheter for elever som bruker ASK i skole/voksenopplæring (udir.no)

Side 1 av 1