Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester

Tjenester fra habiliteringstjenesten

Hjelpemidler

Habiliteringstjenesten kan bistå  med informasjon om ulike kommunikasjonløsninger, samt gi eventuell hjelp i søknadsprosessen. Forøvrig er det ikke spesialisthelsetjenestens oppgave å innvilge hjelpemidler.

Andre tjenester

Spesialisthelsetjenesten kan tilby følgende tjenester:

  • Tidlig identifisering
  • Bidra med medisinsk diagnostisering og utredning – som for eksempel kan være en del av grunnutredningen eller ASK-utredningen. Habiliteringen gjør ofte supplerende undersøkelser til grunnutredningen som det kommunale hjelpeapparatet eller avdelinger på sykehuset har gjort
  • Habiliteringstjenesten er ofte en samarbeidspart ved ASK-utredning. Denne foregår gjerne i et samarbeid mellom flere instanser, avhengig av funn fra grunnutredning og eventuell diagnose.
  • Medisinsk oppfølging

 

 

Side 4 av 5