Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester

Tjenester fra Statped

Hjelpemidler

Statped tildeler ikke hjelpemidler.

Andre tjenester

Det kan søkes om:

  • Råd og veiledning til kommuner og fylkeskommuner i enkeltsaker eller på systemnivå
  • Kompetanseheving
  • Kurs og konferanser
  • Statped skal ha oversikt over tilgjengelige læringsressurser på det spesialpedagogiske området
  • Veiledningsmateriell
  • Statped skal medvirke til å utvikle bruken av digitale læringsressurser for barn og elever med særskilte behov i henhold til barnehage- og opplæringsloven

Side 5 av 5