Hvem kan hjelpe?

Oversikt over hjelpeapparatet

Kart over tjenester på ASK området, info blir oppsummert i tekst i veilederen

Illustrasjonen over viser hvordan sektorene er organisert. Ofte vil personer med behov for ASK ha behov for støtte fra fagpersoner fra flere sektorer, og fra flere nivå, gjerne samtidig. Dette kan oppleves som uklart. I denne veilederen er målet å gi en oversikt over hvor du kan søke hjelp og hvem som gjør hva.

Side 2 av 4