Kartlegging og utredning

Habiliteringstjeneste

Habiliteringstjenesten kan ha en viktig rolle i kartlegging og utredning av personer med behov for ASK. Personen må være henvist til habiliteringstjeneste for å kunne motta tjenester. Her er ulike områder som habiliteringstjeneste kan bidra med, i arbeid med utredning. Merk at det i mange tilfeller er nødvendig med et samarbeid med instanser på kommunalt nivå.

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for de sakene som er komplekse å utrede, der hvor pasienten har tilstander som er omtalt i prioriteringsveilederen for spesialisthelsetjenesten.

Grunnutredning

  • Helse/ somatisk: Leger og sykepleiere gjennomfører utredninger på det medisinske området. Den medisinske utredningen vil være en vesentlig del av grunnutredningen når barn ikke utvikler språklige ferdigheter som forventet.
  • Sanseinntrykk: Utredningen av hvordan personer oppfatter- og forstår egne sanseinntrykk er ofte en del av den medisinske utredningen. Når personer ikke utvikler talespråk vil det alltid være nødvendig å undersøke hørselen, og dette gjøres ofte i regi av spesialisthelsetjenesten. Synet er viktig for å oppfatte og tolke det vi ser. I spesialisthelsetjenesten undersøker en øyelege eller optiker hvordan øyet fungerer.
  • Motorikk: Vurderinger kan gjennomføres av fysioterapeut i habiliteringen.
  • Språk – og kommunikasjonsferdigheter: I habiliteringstjenesten vil ofte utredning av språk- og kommunikasjonsferdigheter være en del av en helhetlig utredning.
  • Forståelse (kognisjon): Undersøkelse av kognisjon og generell forståelse krever spesiell sertifisering, og gjennomføres av fagpersoner med formell test -og utredningskompetanse. Dette har habiliteringstjenesten kompetanse på.
  • Miljømessige forhold: Å vurdere en person i en grunnutredning vil innebære en vurdering av omgivelsene rundt personen. Habiliteringstjenesten kan vurdere miljømessige forhold rundt personen, som en del av grunnutredningen.

Spesialisthelsetjenesten vil kunne bidra med råd og veiledning knyttet til en ASK-utredning.

Side 5 av 6