Kartlegging og utredning

Hva bør kartlegges og utredes?

Grunnutredning

Utredning som kan bidra til valg av egnet kommunikasjonsløsning må belyses fra flere områder. De viktigste områdene å undersøke er:

 • Helsetilstander og somatikk
 • Sanser
 • Motorikk (inkludert posisjonering og bevegelse)
 • Språk – og kommunikasjonsferdigheter
 • Forståelse (kognisjon)
 • Miljømessige forhold og kompetanse i omgivelsene

ASK-utredning

For å finne ut hva som vil være egnet kommunikasjonsmiddel, er det nødvendig å gjennomføre en ASK-utredning. Denne foregår gjerne over litt tid. Det er vanlig at utprøving av aktuelle tiltak og hjelpemidler foregår parallelt med grunnutredningen.

I en ASK-utredning vil følgende inngå:

 • Valg av uttrykksform (grafiske tegn, håndtegn, taktile tegn)
 • Valg av aktuelt symbolsystem (piktogram, ikoniske symboler, bliss eller skrift)
 • Vurdering av kompleksitet i løsningen (hvor stort ordforråd/ hvor mange symboler)
 • Betjening (hvordan kan personen betjene hjelpemidlet sitt)
 • Valg av aktuelt hjelpemiddel (hvilket hjelpemiddel er egnet til denne personen)
 • ASK i bruk (hvilken kompetanse finnes)

Side 3 av 6

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!