Kartlegging og utredning

Kommunale oppgaver

Grunnutredningen er i hovedsak et kommunalt ansvar. PP – tjenesten bør ha en sentral rolle i dette arbeidet, i samarbeid med barnehage eller skole. Andre viktige samarbeidsparter er fastlege, helsestasjon, fysioterapeut, ergoterapeut eller logoped. Kompetansen i kommunens hjelpeapparat vil være avgjørende for hva kommunen kan bidra med i en utredning.

En utredning kan starte allerede i løpet av et barns første leveår. Den kan også komme i gang på et seinere tidspunkt. Den første utredningen vil vanligvis starte i kommunal regi eller gjennom helse hvor barneklinikk, ortoped eller barnehabilitering starter opp en utredning.

 Det vil ofte være naturlig at kommunen bidrar på følgende områder:

  • Helse/ somatisk: Fastlege/ helsesykepleier bidrar ofte med de grunnleggende undersøkelsene på det medisinske området.
  • Motorikk: Når man skal velge en kommunikasjonsløsning er det viktig å vurdere hvordan personen selv kan betjene denne. De første vurderingene av personens motorikk gjøres vanligvis av kommunal fysioterapeut.Ergo- og fysioterapeuter vurderer valg av betjeningsmåter. Eksempler på betjeningsmåter er touch, øyestyring, hodemus, skanning og bryterstyring.  
  • Språk – og kommunikasjonsferdigheter: Kartlegging av språk og kommunikasjon gjennomføres ofte av ansatte i barnehage og skole, logopeder eller ansatte i PPT så langt det lar seg gjøre.
  • Forståelse (kognisjon): Undersøkelse av evnenivå og generell forståelse krever spesiell sertifisering og gjennomføres av fagpersoner med formell test -og utredningskompetanse. Psykologer eller pedagoger i PPT kan bistå med dette.
  • Miljømessige forhold: Kommunikasjon foregår i samspill med andre, og forhold utenfor individet vil derfor ha avgjørende betydning når en av partene har kommunikasjonsvansker. Dette kommer best frem i en kombinasjon av observasjon og drøfting med nærpersoner/pedagoger/andre. PPT vil kunne vurdere miljømessige forhold rundt personen som en del av grunnutredningen, eventuelt i samarbeid med spesialisthelsetjenesten eller Statped.

Side 2 av 6

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!