Slik søker du

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om hjelpemidler eller tjenester fra de ulike instansene.

Innhold

 

 

Kommunale tjenester

Fysio- og ergoterapi

Personer med behov for bistand fra fysioterapeut kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Fra 2020 blir ergoterapi, i likhet med fysioterapi, en lovpålagt tjeneste for kommunene.

PPT

En henvisning til PPT kan sendes via barnehage/skole eller helsestasjon. Foresatte kan henvende seg direkte.

Logoped

Les mer om hvordan du søker tjenester fra logoped her: https://helsenorge.no/behandlere/behandling-hos-logoped-eller-audiopedagog

NAV hjelpemiddelsentral

Alle som har behov for det, kan søke om kommunikasjonshjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral.

Du kan søke om utprøving, eller et bestemt hjelpemiddel.

Søknadsskjema finner du her (nav.no)

NAV hjelpemiddelsentral har også utviklet en veiledning som du kan bruke når du har behov for et kommunikasjonshjelpemiddel og trenger å finne riktig skjema.

Skjemaet finner du her (kunnskapsvanken.no)

Dersom du er usikker, kan du ta kontakt med NAV hjelpemiddelsentralen i din region for å få veiledning.

Innsøking NAV kart

Habilitering

Henvisning til spesialisthelsetjenesten kommer vanligvis fra fastlege. I tillegg kan det komme henvendelser via barneklinikk eller andre avdelinger i sykehuset. Det vil ofte være aktuelt å samarbeide med fastlegen hvis man ønsker bistand fra habiliteringstjenesten.

Les mer i prioriteringsveilederen for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten (helsedirektoratet.no)

Innsøking habiliteringstjeneste

Statped

Statped skal bistå kommuner og fylkeskommuner ved å gi likeverdige spesialpedagogiske tjenester i hele landet. Med tanke på ASK er det to mulige veier å kunne søke for deg som har et barn eller en elev med behov for ASK:

PPT i kommunen kan søke om tjenester

Søknader kommer i noen tilfeller også etter avtale med spesialisthelsetjenesten

Innsøking Statped

 

Side 1 av 1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!