Slik søker du

Kommunale tjenester

Fysio- og ergoterapi

Personer med behov for bistand fra fysioterapeut kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Fra 2020 blir ergoterapi, i likhet med fysioterapi, en lovpålagt tjeneste for kommunene.

PPT

En henvisning til PPT kan sendes via barnehage/skole eller helsestasjon. Foresatte kan henvende seg direkte.

Logoped

Les mer om hvordan du søker tjenester fra logoped her: https://helsenorge.no/behandlere/behandling-hos-logoped-eller-audiopedagog

Side 2 av 5