Til hovedinnhold

Praktisk informasjon

Temaet ASK som språk er relevant med tanke på diskusjoner som foregår i aktuelle fagmiljø og i sektor. Spørsmålet "Er ASK språk?" blir stilt i ulike sammenhenger. Svaret på dette får du ikke nødvendigvis på denne fagdagen, men gjennom de ulike bidragene løfter vi betydningen ASK har for å kunne uttrykke seg. Muligheten for å kunne kommunisere med jevnaldrende på ulike arenaer har betydning for blant annet deltakelse, selvhevdelse, involvering og engasjement, lek og læring. Det vil være innlegg om det viktige samarbeidet, å planlegge for språkutvikling og å tilrettelegge for samtaler, språkmiljø og det å være ambisiøs på vegne av barn og unge som uttrykker seg med ASK.

Målet med denne digitale fagdagen er at dere som er laget rundt, sammen med personer som bruker ASK, skal bli inspirert til å lære mer, gjøre mer og til å påvirke mer.

Dato: 18. oktober 2013, kl. 09.00-16.00

Konferansen er gratis og streames via statped.no. Det kreves ingen påmelding, kun en kort registrering når du klikker deg inn på webinarlenken.

Målgruppe: Fagdagen kan være aktuell for deg som på ulike måter møter personer med behov for ASK. Foresatte, PPT, ansatte i barnehage og skole (grunnskole og voksenopplæring), samt ansatte på andre kommunale arenaer som avlastning, fysioterapi og ergoterapi. Du som er ansatt i Habilitering, NAV HMS og hjelpemiddelfirmaer vil også ha utbytte av fagdagen.

Fagdagen består av korte forelesninger gjennom hele dagen. Det blir 10 - 15 minutter pause med jevne mellomrom. Det vil også være mulig å kommentere eller sende spørsmål knyttet til innleggene via chat i løpet av fagdagen.

Det blir lunsjpause kl. 12:00 - 12:45.

Tilrettelegging: Fagdagen er tegnspråktolket. Du kan stille spørsmål via Sli.do.

De fleste innleggene vil bli lagt ut etter konferansen, dersom foreleseren gir oss tillatelse til dette. Det tar vanligvis ca to uker da vi har som policy at alle opptak vi legger ut skal være tekstet. Du vil finne dem på statped.no.

Slik følger du fagdagen

Sendingen åpner Kl 08:50, sendingen av konferansen starter automatisk kl. 09:00. Klikk på lenken: Startsiden til Konferansen.

En Webinar-side dukker opp. Klikk på SE WEBINAR-knappen som ligger omtrent midt på skjermen.

En ny side dukker opp med en stor Play-knapp midt på skjermen. Klikk på Play-knappen.

Bruk en av disse nettleser Chrome, Edge, Firefox, Safari (nettleseren Explorer virker ikke).

Chat

Nettsiden er delt opp i 2 deler. På høyre side kjøres det «Statped Chat». Her har du mulighet til å sende inn spørsmål til chat-verten.

Resten av skjermen viser videobilde av selve sendingen. Ønsker du ikke å ha chatten fremme, må du maksimere videobildet ved å klikke på Fullskjerm-knappen nede i høyre i videobilde (når musmarkøren berører Fullskjerm-ikonet, dukker det opp et skjermtips på skjermen hvor det står Fullscreen).

Du kan også navigere via hurtigtaster ved å bruke Tab, Mellomrom, Enter og piltastene eller tallene.

  • Tab - går videre til neste interaktive element
  • Skift + Tab - flytter til forrige interaktive element
  • Mellomrom eller Enter - aktiverer det valgte interaktive elementet

Lenke til Webinaret