Opptak fra ASK-webinar om kartlegging | www.statped.no

Opptak fra ASK-webinar om kartlegging

Webinarrekke fra mai 2022 med fem webinarer hvor vi går gjennom de ulike delområdene i kartleggings-pyramiden utviklet av Oslo universitetssykehus (OUS).

ASK-webinar om kartlegging og tidlig identifisering av behov for ASK

Her snakker vi om tidlig identifisering av behov for ASK.  Webinaret er del av en rekke hvor vi går gjennom de ulike delområdene i kartleggings-pyramiden utviklet av Oslo universitetssykehus (OUS)

I dette webinaret får du et innblikk i hva du skal se etter, hvilke vurderinger du må gjøre og hvordan du kan ta konsekvensene av det du oppdager.

Med “tidlig” mener vi i denne sammenheng det tidspunkt du ser behovet og har mulighet til å gjøre noe, uavhengig av alder. 

Målgruppe: Dette webinaret passer for ansatte i barnehage, skole, bolig/avlastningshjem og PPT.

Opptak fra webinaret og presentasjon.

For at våre webinarer skal bli så gode som mulig trenger vi din tilbakemeldingen, håper du kan hjelpe oss med din evaluering.

ASK-webinar om kartlegging og grunnutredning ved behov for ASK

Her får du høre om en bred form for kartlegging når det behov for ASK. Webinaret er del av en rekke hvor vi går gjennom de ulike delområdene i kartleggings-pyramiden utviklet av Oslo universitetssykehus (OUS).

Vi gir et generelt innblikk i hva du skal se etter, hvem som bør samarbeide og hvilke vurderinger du bør gjøre når du påbegynner en grunnutredning for vurdering av egnet alternativ og/eller supplerende kommunikasjonsform og eventuelt kommunikasjonsmiddel. Vi kommer kort innom områder som helse, motorikk og kommunikasjon- og språkforståelse. Vi belyser også faktorer som berører språkmiljøet.

Målgruppe: Dette webinaret passer spesielt for ansatte i PPT, men også andre kommunalt ansatte i barnehage, skole og i helsesektoren vil finne det nyttig.

Opptak av webinaretog presentasjon.

For at våre webinarer skal bli så gode som mulig trenger vi din tilbakemeldingen, håper du kan hjelpe oss med din evaluering.

ASK-webinar om kartlegging og ASK-utredning

Her får du høre om ulike vurderinger som må gjøres for å finne en kommunikasjonssform som barnet kan bruke selvstendig.  Webinaret er del av en rekke hvor vi går gjennom de ulike delområdene i kartleggings-pyramiden utviklet av Oslo universitetssykehus (OUS).

En ASK¬utredning handler om å finne ut hvilken kommunikasjonsform som er egnet til den personen du kartlegger. Kommunikasjonsformen skal erstatte eller kompensere for manglende tale, og skal velges ut fra personens muligheter for å kunne lære og ta disse i bruk så selvstendig som mulig. I dette webinaret snakker vi om hvilke vurderinger som bør gjøres med tanke på valg av kommunikasjonsform, kompleksitet, betjeningsmåte og bruk av kommunikasjonsformen.

Målgruppe: Dette webinaret passer spesielt for ansatte i PPT, men også andre kommunalt ansatte i barnehage, skole og i helsesektoren vil finne det nyttig.

Opptak fra webinaret og presentasjon.

For at våre webinarer skal bli så gode som mulig trenger vi din tilbakemeldingen, håper du kan hjelpe oss med din evaluering.

ASK-webinar om kartlegging og ASK-oppfølging

Her får du høre om arbeidet med oppfølging av ASK når det er valgt en kommunikasjonsform / ASK-løsning. Webinaret er del av en rekke hvor vi går gjennom de ulike delområdene i kartleggings-pyramiden utviklet av Oslo universitetssykehus (OUS).

Vi gir et generelt innblikk i hvordan laget rundt personen med behov for ASK kan følge opp arbeidet med bruk av kommunikasjonsformen og en eventuell kommunikasjonsløsning som er valgt etter grunnutredning og ASK-utredning. Vi ser på hvordan laget rundt personen aktivt kan bruke en plan for systematisk arbeid med implementering og kompetanseheving av laget rundt personen som bruker ASK.

Målgruppe: Dette webinaret passer for ansatte i PPT, barnehage, skole, bolig/avlastningshjem, og helse, som for eksempel ergo- og fysioterapeuter.

Opptak fra webinaret og presentasjon.

For at våre webinarer skal bli så gode som mulig trenger vi din tilbakemeldingen, håper du kan hjelpe oss med din evaluering.

ASK-webinar hvor vi tar opp spørsmål fra temaet kartlegging

Her følger vi opp innspill som er kommet i chat via de tidligere webinarene om kartlegging og ASK. Webinaret er avslutning på rekken hvor vi har gått gjennom de ulike delområdene i kartleggings-pyramiden utviklet av Oslo universitetssykehus (OUS).

Målgruppe: Dette webinaret passer for ansatte i barnehage, skole, bolig/avlastningshjem og PPT.

Opptak fra webinaretog presentasjon.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!