Til hovedinnhold

Opptak fra ASK-webinar om kartlegging

Webinarrekke fra mai 2022 med fem webinarer hvor vi går gjennom de ulike delområdene i kartleggings-pyramiden utviklet av Oslo universitetssykehus (OUS).

ASK-webinar om kartlegging og tidlig identifisering av behov for ASK

ASK-webinar om kartlegging og grunnutredning ved behov for ASK

ASK-webinar om kartlegging og ASK-utredning

ASK-webinar om kartlegging og ASK-oppfølging

ASK-webinar hvor vi tar opp spørsmål fra temaet kartlegging