Til hovedinnhold

Grafiske symbol i bildebøker

Denne veilederen vil hjelpe deg når du skal lese bøker med grafiske symbol til ASK-språklege barn, samt vise deg korleis du kan sette grafiske symbol til andre bøker.

Seks bildebøker med grafiske symbol

Statped har gjeve ut seks bildebøker med grafiske symbol, i samarbeid med Cappelen Damm. Dei symbolsette bøkene passar for barn i barnehagealder. Nokre av bøkene passer også til eldre barn som er tidleg i språkutviklinga. De seks barnebøkene er:

Statped har fått løyve frå Tobii Dynavox til å nytte PCS symbol i bøkene.

Bøkene kan lånast på eit av biblioteka i kommunen, eller dei kan kjøpast frå Cappelen Damm.

Ver oppmerksam på at desse bøkene ikkje skal erstatte kommunikasjonsmiddelet til barnet.

Forsidebilder  av bøkene