Til hovedinnhold

Hvem gjør hva på ASK-området

Slik kommer du i kontakt med hjelpetjenestene

Fysio- og ergoterapi

Personer med behov for bistand fra fysioterapeut kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

PPT

En henvisning til PPT kan sendes via barnehage/skole eller helsestasjon. Foresatte kan henvende seg direkte til PPT. Barnehage/skole eller helsestasjon kan bistå med kontaktinformasjon til PPT.

Logoped

Les mer om hvordan du søker tjenester fra logoped (Helsenorge.no)

NAV hjelpemiddelsentral

Alle som har behov for det, kan søke om hjelp til vurdering og utprøving av kommunikasjonshjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral.

Du kan også søke om et bestemt hjelpemiddel. Det er foresatte som signerer søknad til NAV hjelpemiddelsentral. Kommunen kan bistå foresatte med å skrive søknaden. Søknadsskjema finner du her (nav.no)

NAV hjelpemiddelsentral har også utviklet en veiledning som du kan bruke når du har behov for et kommunikasjonshjelpemiddel og trenger å finne riktig skjema. Skjemaet finner du her (kunnskapsbanken.no)

Dersom du er usikker, kan du ta kontakt med NAV hjelpemiddelsentralen i din region for å få veiledning.

viser de ulike aktørene

Habilitering

Henvisning til spesialisthelsetjenesten kommer vanligvis fra fastlege. I tillegg kan det komme henvendelser via barneklinikk eller andre avdelinger i sykehuset. Det vil ofte være aktuelt å samarbeide med fastlegen hvis man ønsker bistand fra habiliteringstjenesten. Les mer i prioriteringsveilederen for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten (helsedirektoratet.no)

Statped

Statped skal bistå kommuner og fylkeskommuner ved å gi likeverdige spesialpedagogiske tjenester i hele landet. Det er Pedagogisk-psykologisk tjeneste søker på vegne av kommuner/fylkeskommuner.

Side 4 av 8