Til hovedinnhold

Start med ASK

Her finner du tips om hva du kan gjøre for å komme i gang med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Det er viktig å legge merke til at «Å komme i gang» ikke bare gjelder små barn med behov for ASK. Å komme i gang, vil gjelde på det tidspunkt du ser behovet og har mulighet til å gjøre noe, uavhengig av alder. Det betyr at også med tanke på en traumatisk, eller ikke-traumatisk skade vil dette temaet være viktig. Dessuten, er det viktig å vektlegge at det aldri er for sent å komme i gang.

Det betyr at du må «oversette» de tipsene du finner her, slik at de passer for dere.

Tidlig innsats når en person har behov for ASK

Kommunikasjonspartnere

Personen med behov for ASK

Tilrettelegging

Samspill og kommunikasjon

Grafiske symbol

Tematavler for pekeprating

Kommunikasjonsbøker

Betjening av talemaskiner