Til hovedinnhold

Literacy

Betydningen av å lære skriftspråk

I denne filmen får du en kort presentasjon om hva literacy er og hvordan du kan finne ut hvor det passer best å starte.

Lesing og skriving er noe av det viktigste vi kan lære oss. Alle må få sjansen til å gjøre seg erfaringer med bokstaver og lyder, slik at de kan lære om skrift, lesing og skriving ut fra sine egne forutsetninger. Se filmen om literacy for alle.

Kommunikasjon er multimodalt – vi kommuniserer på mange og ulike måter. Personer som ikke har talespråk som sin uttrykksform har behov for å få mulighet til å uttrykke seg på andre måter, på alternative og supplerende måter.

Kombinasjoner av ulike måter å uttrykke seg på er viktige å legge vekt på. Å kunne uttrykke seg gjennom skrift vil medføre at presisjonsnivået på det man ønsker å si blir høyere. Da må man få mulighet til å lære det. I denne filmen snakker Marianne Semner (pedagog, utvikler av kommunikasjonshjelpemidler og mamma til ei jente som bruker ASK) om betydningen av å kunne få tilgang til både grafiske symboler og mulighet til å kunne lære bokstaver, bokstavlyder, lesing og skriving.

Ha tilgang på alfabetet i kommunikasjonssystemet

Personer som kommuniserer med en eller annen form for alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK), både hjulpet og ikke-hjulpet kommunikasjon, må ha tilgang på alfabetet. De fleste høyteknologiske enheter inkluderer et tastatur. Vær obs på at tastaturet bør uttale bokstavlyden, og ikke bokstavnavnet. Personer som benytter tematavler og kommunikasjonsbøker må ha enten en alfabettavle eller side med alfabet tilgjengelig i sitt kommunikasjonsoppsett. Bruker personen håndtegn, må han/hun få lære håndtegnene for de ulike bokstavene.

Uavhengig av uttrykksmåte bør personene ha tilgang på alfabetet så tidlig som mulig.

Fra bokstaver til lesing og skriving – alle nivåer har en verdi

Evnen til å stave, selv på et tidlig nivå, gir personer med kommunikasjonsutfordringer muligheten til mer selvstendig å kunne uttrykke det de vil. I tillegg åpner evnen til å bokstavere, lese og skrive en viktig vei for å tilegne seg og få tilgang til ulik type kunnskap og erfaringer i samfunnet.

Personer som bare kan første bokstaven, kan benytte seg av alfabetoppsett for å kommunisere og reparere kommunikasjonsbrudd så lenge kommunikasjonspartneren er klar over dette, og kjenner konteksten.

  • Petter kan for eksempel si «p», når han får bestemme middag, da vet familien hans at han ønsker at de skal ha pizza.

På kommunikasjonsoppsett i papp kan man enten peke direkte ved hjelp av finger, hånd eller blikk, eller bruke partnerassistert skanning avhengig av individuelle forutsetninger. Noen foretrekker at kommunikasjonspartneren «gjetter» når de staver, men noen vil helst at du venter til de er ferdige med å skrive meldingen. Dette er viktig å avklare sammen.

Støtte til å bli presis

For å hjelpe med tempoet i kommunikasjonen og for å redusere antall tastetrykk, har de fleste høyteknologiske systemer funksjoner som ordprediksjon. Ved å trykke fram en bokstav kan man få opp en liste over vanlige ord som starter på den bokstaven. Om Petter trykker «p» ville han få opp mellom annet «pizza» på sin maskin. Slike prediksjonslister kan som regel settes opp slik at de mest høyfrekvente ordene kommer først, eller at man kan bestemme hvor lang listen over foreslåtte ord skal være. De foreslåtte ordene kan i tillegg bli lest opp. Også funksjoner som innlagt grammatikk gjør at muligheten til å uttrykke seg presist blir større. Det er selvfølgelig ikke alltid det er behov for å være så presis, noen ganger skal man være raske, heller enn presise og det vil det også være mulig å få til med ferdige setninger eller uttrykk. Automatisk mellomrom, store bokstaver etter punktum, og mulighet til å opprette egne tastatur er andre tekniske muligheter. Dette gir mulighet for raskere og mer presis kommunikasjon, men også muligheter til å bruke ordprediksjonsprogram og opplesingsfunksjoner på for eksempel sosiale medier eller internett.

Vær bevisst på om, og eventuelt når funksjonene skal være tilgjengelige eller ikke. I begynneropplæring kan det i mange tilfeller være bra å ikke ha hjelpefunksjonene tilgjengelig, men i andre sammenhenger som i kommunikasjon ansikt til ansikt, eller når man skriver en hilsen på e-post kan være fornuftig å ha muligheten.

Tastatur til støtte for å bli presis

Hvordan lære?

For å lære språk, må språket være tilgjengelig. Uansett hvilken kommunikasjonsform personen du er sammen med kommuniserer med, så er det viktig at du som kommunikasjonspartner legger til rette for at han eller hun hele tiden kan benytte den eller de. Vær spesielt oppmerksom på at ulike kommunikative strategier kan og bør benyttes i ulike situasjoner, på ulike arenaer og sammen med ulike kommunikasjonspartnere.

Personen må gis mulighet til å kunne benytte bokstaver og skrift sammen med andre kommunikasjonsformer. Det får de gjennom at du som kommunikasjonspartner viser og modellerer kommunikasjon hvor du kombinerer bruk av uttrykksform med bokstaver og skrift. Du må også gi opplæring i literacy. Eksempler på dette kan være:

  • Modeller bruk av kommunikasjonssystemet til personen, slik at han eller hun får sett ulike kommunikative strategier og muligheter. Din måte å modellere på må tilpasses den måten personen som bruker ASK lærer på. Det vil avhenge av flere ting, for eksempel hvilken funksjonell hovedgruppe han eller hun er i, (les om funksjonelle hovedgrupper). I dette ligger det også at du må vite noe om personens språklige utviklingsnivå.
  • Ha kommunikasjonssystemet tilgjengelig hele tiden. I all opplæring utover det å lære å kommunisere er det viktig at kommunikasjonsformen til personen som bruker ASK er tilgjengelig, slik at både du og han/hun kan bruke det i læringssituasjonen for å snakke om det dere jobber med.
  • Vis hvordan det går å flytte seg mellom kommunikasjonssider med grafiske symboler og alfabetsider eller tastatur slik at man kan kommunisere med skrift.
  • Vis hvordan du kan bruke tastaturet til å stave spesielle ord som ikke er lagt inn som grafiske symbol, eller hvordan du kan bruke ordprediksjon.
  • Demonstrer hvordan man kan reparere brudd i kommunikasjonen ved hjelp av tastaturet eller en alfabettavle, "Det jeg vil si begynner med en ..."

Side 2 av 27

Literacy handler om å tilrettelegge for, og delta i aktiviteter hvor barn, unge og voksne får utforske, leke og lære om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving. 

Veileder i skriveutvikling

Skriving er ikke en medfødt ferdighet og utvikling går over flere år. Grunnlaget for skriving legges tidlig, og fra de første strekene til å skrive et ord bruker barn i typisk utvikling 2 – 3 år.

Vi vil i denne veilederen ta med utvikling fra at det er forskjell mellom skrift og tegninger/bilder, skribling av noe som ligner skrift og etter hvert skriving av bokstaver og oppdagelsen av at bokstaver representerer lyder i ord. 

Se veilederen i skriveutvikling